Σε τακτά χρονικά διαστήματα, καλό είναι να πραγματοποιούνται κάποιοι τεχνικοί έλεγχοι, έτσι ώστε να διαγνωστεί πιθανή βλάβη.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, καλό είναι να πραγματοποιούνται κάποιοι τεχνικοί έλεγχοι, έτσι ώστε να διαγνωστεί πιθανή βλάβη. Οι συνηθέστεροι έλεγχοι είναι της στάθμης του λαδιού του κινητήρα και των διαφόρων υγρών (π.χ. ψυκτικό, φρένων, υδραυλικού τιμονιού).
#DriveSafe

/ In / By prootos / Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σε τακτά χρονικά διαστήματα, καλό είναι να πραγματοποιούνται κάποιοι τεχνικοί έλεγχοι, έτσι ώστε να διαγνωστεί πιθανή βλάβη.