Σπουδές στην Ελλάδα με προδιαγραφές εξωτερικού

Περισσότεροι από 10.000 νέοι θα στραφούν και φέτος στην ιδιωτική εκπαίδευση για να εξασφαλίσουν ένα σίγουρο και σταθερό μέλλον, αναζητώντας μία αξιόπιστη λύση για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, οι ελληνικές οικογένειες θα επενδύσουν στη σταθερή αξία της παιδείας, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή λύση, μία πυξίδα γνώσεων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Σε συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού εντός ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, οι νέοι που θα μείνουν εκτός ΑΕΙ-ΤΕΙ, θα επιλέξουν ανάμεσα σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με βασικά κριτήρια το κόστος και την ποιότητα εκπαίδευσης. Ακολουθεί ένας οδηγός με σημαντικές πληροφορίες για αυτήν την επιλογή.

Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν όσοι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που συνεργάζεται με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα του εξωτερικού, είναι αυτό της αναγνώρισης του τίτλου σπουδών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Η χώρα μας για λόγους που σχετίζονται περισσότερο με πολιτικές και κοινωνικές παραμέτρους, είχε μείνει πίσω, δημιουργώντας προβλήματα μέσω των φορέων αναγνώρισης πτυχίων εξωτερικού, με το να μην ενσωματώνει πλήρως τις ευρωπαϊκές Οδηγίες. Για παράδειγμα, ουδείς ιδιωτικός εκπαιδευτικός φορέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να φέρει τον τίτλο του Πανεπιστημίου, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νόμο και αποτελεί και το λόγο που τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια/κολέγια, παρότι συνεργάζονται με γνωστά και καταξιωμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, δεν αποκαλούνται και δεν προβάλλονται ως Πανεπιστήμια.

Σύμφωνα, όμως, με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία από το 1989 με βάση την Οδηγία 48/1989 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απόφοιτοι που έχουν πτυχία πανεπιστημίων της ΕΕ έχουν πλήρη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η χώρα μας έχει καταδικαστεί επανειλημμένα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη αναγνώριση πτυχίων. Αρχικά, το 2010, με το Προεδρικό Διάταγμα 38 και αργότερα με τον Νόμο 4093/2012, και τον Νόμο 4111/2013, η χώρα μας εναρμονίστηκε με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε ό,τι αφορά στο θέμα της αναγνώρισης των πτυχίων των αποφοίτων των κολεγίων και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά προέρχονται από πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε.

Σπουδές στην Ελλάδα με το αμερικανικό σύστημα

Για τη φοιτητική ζωή στο Deree – The American College of Greece και το αμερικανικό μοντέλο εκπαίδευσης μίλησε στο CNN Insights η Ματίλντα ΧατζηπαναγιώτουDean of Students.

Όπως ανέφερε, «το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ότι η φοιτητική ζωή στο Deree και στο αμερικανικό μοντέλο εκπαίδευσης είναι θεσμοποιημένη και είναι και δομημένη. Έχει μία στοχοθεσία. Αφορά στην ουσία ότι συμβαίνει εκτός τάξης, είναι ένας χώρος στον οποίο ο φοιτητής τοποθετείται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας και της προσοχής μας και ο φοιτητής αντιμετωπίζεται ως ένα πολύπλευρο άτομο, που δεν πρέπει να αναπτυχθεί μόνο ακαδημαϊκά αλλά πρέπει να αποκτήσει δεξιότητες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη ζωή τους αφού αποφοιτήσει. Από την πρώτη ημέρα που οι φοιτητές έρχονται στο campus, στο orientation day, o στόχος είναι ο μαθητής να βιώσει όσα υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο της φοιτητικής του ζωής. Οι μέθοδοι με τις οποίες γίνεται ο προσανατολισμός των σπουδαστών τις έχουμε υιοθετήσει από το αμερικανικό μοντέλο και που έχουμε προσαρμόσει στην ελληνική πραγματικότητα».

Η διαδικασία αναγνώρισης από το ΣΑΕΠ

Ο κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου κράτους – μέλους της ΕΕ με φοίτηση σε κολλέγιο υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) και ζητεί την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης που κατέχει με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος.

Το ΣΑΕΠ μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα γραπτή δοκιμασία, κάτι που συνήθως συμβαίνει όταν θεωρηθεί ότι η εκπαίδευση που αυτός έλαβε αφορά ουσιωδώς σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα από εκείνα που καλύπτονται από τους τίτλους που απονέμονται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος ή/και εφόσον η διάρκεια της εκπαίδευσής του υπολείπεται χρονικά από εκείνη που απαιτείται στην Ελλάδα. Με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 896Β’/10-3-2014) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία πραγματοποίησης γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α’ του ΠΔ 38/2010» συνεστήθη και η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιμασίας, η οποία θα διενεργεί τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, η διαδικασία αυτή, από τη στιγμή που έχει συσταθεί το όργανο, θα έπρεπε εντός έξι μηνών να ολοκληρώνεται. Παρά ταύτα και επειδή μέχρι και σήμερα η Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων δεν έχει λειτουργήσει, βρίσκονται σε εκκρεμότητα χιλιάδες αιτήσεις για αναγνώριση πτυχίων.

Πώς αναγνωρίζονται επαγγελματικά τα πτυχία

Το θέμα της αναγνώρισης των πτυχίων παραμένει ζωτικής σημασίας για τους αποφοίτους των κολεγίων. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

– Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Ανώτατης Εκπαίδευσης για τους κατόχους πτυχίων από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 36/2005, δηλαδή πτυχίων σε γνωστικά αντικείμενα που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα, το Μάρκετινγκ, η Πληροφορική, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Ναυτιλία κ.α.

– Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων με βάση την Οδηγία 36/2005 που αφορά τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή εκείνα που χρειάζονται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, όπως του γιατρού, του μηχανικού, του δικηγόρου κλπ

Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των αποφοίτων κολεγίων με εκείνα των αποφοίτων των ελληνικών ΑΕΙ είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), το οποίο αποφαίνεται για τη χορήγηση της ισοδυναμίας.

Βάσει των όσων ισχύουν στο νόμο ( 4093/12-11-2012 (Α’222) και 4111/25-1-2013 (ΦΕΚ18Α’), “τα κολέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν αποκλειστικά και μόνο ανώτατη εκπαίδευση σε σύμπραξη με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της EE. Οι σπουδές αυτές μπορούν να οδηγούν στην απόκτηση τίτλου bachelor τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών”.

Διευκρινίζεται ότι το ΣΑΕΠ λειτουργεί στα πρότυπα του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) και επισημαίνεται ότι έχει την επιπρόσθετη υποχρέωση να συνυπολογίζει και την τυχόν επαγγελματική πείρα την οποία έχει αποκτήσει ήδη ο αιτών, χωρίς όμως να απαιτεί το σύνολο της φοίτησης να έχει πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό.

Πηγή: http://www.cnn.gr

/ In / By prootos / Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σπουδές στην Ελλάδα με προδιαγραφές εξωτερικού