Τι προβλέπεται για την επόμενη ημέρα

Οι θεσμοί που εποπτεύουν τα τελευταία χρόνια την οικονομία της Ελλάδος υποστηρίζουν πως η εκπόνηση ενός καλά σχεδιασμένου Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού θα έχει ως βασικό επίτευγμα τη διασφάλιση τόσο της ενεργειακής επάρκειας της χώρας όσο και την απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος, με ολοένα και πιο ισχυρή διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον τελικό καταναλωτή.

Επίσης, ο Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός θα καταδείξει το ενεργειακό μέλλον της χώρας, εκεί που θα θέλει να οδηγηθεί η χώρα το 2030 ή και το 2050, το νέο ενεργειακό της μείγμα, το ρόλο των ΑΠΕ, τόσο στο διασυνδεδεμένο όσο και στο μη-διασυνδεδεμένο δίκτυο, το ρόλο της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά της αποκεντρωμένης και διάσπαρτης παραγωγής, κ.λπ..

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εγχώρια αγορά ενέργειας υποστηρίζουν πως ένας καλοσχεδιασμένος, βασισμένος στις νέες ενεργειακές τάσεις που αναδεικνύονται παγκόσμια, μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός σε συνδυασμό με την εφαρμογή των νέων αγορών στο άμεσο μέλλον, θα αναβαθμίσει την Ελλάδα και θα την καταστήσει έναν αξιόλογο και αξιόπιστο ενεργειακό παράγοντα της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης, ενισχύοντας τα όποια γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Πιο αναλυτικά, ο Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα εξής:

-Η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, τόσο από εγχώριες όσο και από εισαγόμενες πηγές θεωρείται κορυφαία προτεραιότητα, ώστε να εξασφαλίζεται σε διαρκή βάση η επάρκεια ενέργειας. Στόχος η προοδευτική μείωση της εξάρτησης σε συνδυασμό με την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

-Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι απαραίτητη τόσο για την επίτευξη καθαρής ενέργειας στην παραγωγή και χρήση υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας όσο και στις ηλεκτρικές και μη ηλεκτρικές χρήσεις.

-Πρέπει να επισπευστεί η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στις ενεργειακές αγορές, ώστε να υπάρξει υγιής ανταγωνισμός με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας προς όφελος του συνόλου των χρηστών και καταναλωτών.

-Απαραίτητη είναι η υψηλή αξιοπιστία και ποιότητα παροχής ενέργειας, αλλά και το ανθεκτικό και ασφαλές ενεργειακό σύστημα για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών καταστάσεων και κυβερνοεπιθέσεων, που πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο.

-Βασική πτυχή είναι ο μετασχηματισμός και η εξέλιξη του ενεργειακού τομέα και των αγορών με την βέλτιστη αναπτυξιακή διάσταση, βέλτιστα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία και απασχόληση για τις επενδύσεις.

-Κομβικής σημασίας είναι η ισόρροπη, κατά το δυνατόν, περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας με πρόβλεψη για την δημιουργία κατάλληλων ενεργειακών υποδομών που θα διευκολύνουν την εισαγωγή και διαφορετικών πηγών ενέργειας σε αποκεντροποιημένο επίπεδο.

Πηγή: http://www.cnn.gr

/ In / By prootos / Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τι προβλέπεται για την επόμενη ημέρα